Verhoilupalvelut ja koulutus

 

 

Yhdistyksen jäsenliikkeet tarjoavat palveluja perinteisen verhoilun töissä, teollisissa, esimerkiksi julkisten tilojen verhoilutöissä sekä ajoneuvoverhoilussa.

Perinteinen verhoilu

 

Perinteinen verhoilu viittaa vanhempien kalusteiden tekemiseen. Verhoilutyö tehdään vanhoja, perinteisiä työtapoja noudattaen ja materiaalit pyritään pitämään mahdollisimman alkuperäisen kaltaisina. Esimerkiksi pystyjoustimet, meriheinät ja jouhet ovat perinteisiä verhoilumateriaaleja.

 

Teollinen verhoilu

 

Teollisen verhoilun töiksi voidaan laskea kaikki nykyaikainen kalustus, oli sitten kysymys kodin huonekaluista tai julkisten tilojen kalustamisesta. Teolliset verhoilutyöt voivat olla myös muita sisustusrakenteita. Työtavat ovat pitkälti samoja, mitä huonekalutehtaissa käytetään.

 

Ajoneuvoverhoilu

 

Ajoneuvoverhoilijalla tulee olla hyvä verhoilualan yleistuntemus sekä lisäksi erityisosaamista. Moottoripyörien satulat, auton penkit, ovipahvit ja katot ovat tyypillisiä ajoneuvoverhoilutöitä. Myös veneverhoilun työt vaativat perehtyneisyyttä.

Toisen asteen ammatillinen koulutus johtaa verhoilijan perustutkintoon. Aikuiskoulutuksen puolella järjestetään myös tutkintoihin valmistavaa koulutusta verhoilijan perustutkintoon, verhoilijan ammattitutkintoon (ent. kisälli) sekä verhoilijan erikoisammattitutkintoon (ent. mestari).  Tutkintotilaisuuksiin voi osallistua ilman koulutusta, mutta käytännössä tutkintojen vaativuus edellyttävät paneutumista ja työssä harjaantumista.


Turun seudulla voi opiskella TAO, Turun ammattiopistosäätiön verhoilulinjalla. TAO:n aikuiskoulutusosasto järjestää myös tukintoihin valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintoja. Lisätietoja koulutuksesta TAO:n kotisivuilla www.taos.fi